Medycyna Sportowa Lublin

Szanowni Państwo,
Medycyna sportowa jest adresowana do wszystkich osób, które są aktywne fizycznie. Pozwala ona zarówno zawodowcom, jak i amatorom utrzymać lub poprawić aktualny stan zdrowia. Istnieje możliwośc komercynejgo przeprowadzenia badań z zakresu medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Warunkiem przeprowadzenia badań medycyny sportowej jest:

medycyna sportowa lublin

  1. Posiadanie dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
  2. Obecność rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku badania dzieci i osób niepełnoletnich tj. do ukończenia 16 roku życia, przy konieczności pobrania krwi - do ukończenia 18 roku życia.
  3. Wypełnienie ankiety dotyczącej przebytych i aktualnych chorób (wywiad profilaktyczny) z podpisem badanego lub rodzica (opiekuna prawnego) w przypadku osoby niepełnoletniej do pobrania tutaj.
  4. Posiadanie aktualnych wyników badań: morfologia krwi, OB, analiza moczu, EKG, EEG (sporty walki).

 

Uwagi praktyczne:

  • na badanie medycyny sportowej należy zabrać ze sobą aktualne wyniki badań karty informacyjne z pobytów w szpitalu oraz zaświadczenia z leczenia chorób w poradniach specjalistycznych
  • w dyscyplinach wymagających oznaczenia poziomu cukru (płetwonurkowanie, sporty motorowe) należy zgłosić się do punktu pobrań na czczo
  • akceptowane będą wyniki wymaganych badań laboratoryjnych (morfologia krwi, OB, analiza moczu, cukier) z ostatnich 3 m-cy
  • rekomendowany wiek rozpoczynania treningów do pobrania tutaj
  • orzeczenie lekarskie utrzymuje ważność przez 6 miesięcy

 

Zadzwoń! +48 604 260 195

Lokalizacje: Lublin Lubartów