Lekarz Sądowy - Lublin, Lubartów

Wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność, do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego, uczestników postępowania, z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

lekarz-sadowy-lublin

Ważne

Lekarze sądowi nie wykonują obdukcji! - Badanie takie przeprowadzają lekarze medycyny sądowej.

lekarz-sadowy-lublin